Velkommen som medlem av Med Israel for fred

Medlemskap gratis ut år 2021. Prisen du betaler er kontingenten for år 2022.

Fyll ut skjemaet under hvis du ønsker individuelt medlemskap.

Hvis du er to eller flere venner av Israel i husholdningen,
vennligst klikk her og meld dere inn som familiemedlem.
Alle barn i husholdningen over 15 år kan registreres. 

Powered by Cornerstone