Velkommen som medlem av Med Israel for fred

Fyll ut skjemaet under hvis du ønsker individuelt medlemskap.


Årspriser: 325,- ordinær, 215,- pensjonist/ student/, 440,- familie, 290,- familie pensjonist/ student.

Nå betaler du kun halvdelen – for siste halvår 2020.

Hvis du er to eller flere venner av Israel i husholdningen,
vennligst klikk her og meld dere inn som familiemedlem.
Alle barn i husholdningen over 15 år kan registreres. 

Powered by Cornerstone