Velkommen som familiemedlem av Med Israel for fred

Etter betaling kommer du til et skjema hvor du kan fylle ut personalia
til de andre familiemedlemmene i husstanden over 15 år.

Alle nye som blir medlem av MIFF og betaler årskontingent i perioden 10.-31. mars 2020
mottar boken Hvorfor Israel? (verdi 298,-) som gratis vervepremie. Boken blir sendt til deg i april.

Powered by Cornerstone